Tặng ngay 1$ vào tài khoản chính ngay sau khi kích hoạt tài khoản từ 06/01/2018

Xin chào Publisher,

Để tạo điều kiện tốt hơn, dễ dàng hơn cho nhà xuất bản, chúng tôi bắt đầu áp dụng chương trình tặng ngay 1$ vào tài khoản chính ngay sau khi kích hoạt tài khoản thành công, cụ thể như sau :

Bắt đầu từ 00:00 ngày 06/01/2018, mới mỗi tài khoản sau khi kích hoạt tài khoản (qua bước verify code bằng email) thành công, nhà xuất bản mới sẽ được tặng ngay 1$ vào tài khoản chính, số tiền này bạn hoàn toàn có thể rút ngay sau khi đạt ngưỡng thoanh toán (minpay)

Ngoài ra, MegaURL đã nâng cấp giá trị hoa hồng cho cộng tác viên từ 10% lên đến 15%

MegaURL cảm ơn nhà xuất bản đã luôn ủng hộ và đồng hành trong thời gian vừa qua, mỗi lời góp ý chân thành là động lực để MegaURL phát triển hơn nữa

 

Nhóm MegaURL !

Published on: 1/5/18, 3:49 PM